Show simple item record

dc.contributor.advisorSmeby, Kristine Warhuus
dc.contributor.advisorKristiansen, Trude
dc.contributor.authorØglænd, Elin
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-11-10T08:46:35Z
dc.date.available2020-11-10T08:46:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687036
dc.description.abstractDa jeg skulle bestemme meg for tema til bacheloren hadde det lenge vært tydelig at jeg ønsket å skrive om kultur og arbeidsmiljø og eventuelle ringvirkninger av dette. Jeg har i løpet av mine snart ti år i barnehagen opplevd ulik grad av det jeg vil kategorisere som både godt og mindre godt arbeidsmiljø. Slik jeg ser det henger arbeidsmiljø tett sammen med kultur. Mennesker er forskjellige på mange måter, også når det gjelder trivsel og hva som skal til for at vi opplever det på arbeidsplassen. Mange velger også ulike tilnærminger for å arbeide mot et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet kan være en indikator på hvilken kultur man har i barnehagen. For de fleste som arbeider i barnehage er det i dag kjent at vi er den yrkesgruppen med høyest grad av fravær og at dette kan gjøre det vanskelig å utføre arbeidet vårt på en tilfredsstillende måte. Jeg endte derfor i dialog med veiledere opp med en problemstilling som lyder som følger: Hvordan har en barnehage arbeidet for å holde sykefraværet lavt, og hvordan har det påvirket organisasjonskulturen? Etter å ha bearbeidet mye av datamaterialet mitt, innså jeg at det ville være mer hensiktsmessig å snu om på den. Problemstillingen min nå er derfor: Hvordan har en barnehage arbeidet med organisasjonskulturen, og hvordan har det påvirket sykefraværet? I tillegg så jeg at det jeg ville undersøke kan knyttes opp mot rammeplan for barnehagen, heretter kalt rammeplanen, og dens første kapittel der det blant annet skrives at barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse… Videre under noen av disse punktene skrives det at vi i barnehagen skal bidra til at barn får kjennskap til at det finnes ulike måter å tenke på, handle på og leve på, men at vi samtidig må arbeide for at barna får felles erfaringer og at vi skal synliggjøre verdien av felleskap… Vi skal også være helsefremmende og ha en forebyggende funksjon der vi bidrar til å utjevne sosiale forskjeller… (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 7-11).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.title"Nærvær og et godt arbeidsmiljø": hvordan har en barnehage arbeidet med organisasjonskulturen, og hvordan har det påvirket sykefraværet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderEling Øglænden_US
dc.source.pagenumber40en_US
dc.description.localcodeBPBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal