Show simple item record

dc.contributor.authorOksvold, Une Cecilie
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-11-09T12:34:56Z
dc.date.available2020-11-09T12:34:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686937
dc.description.abstractEr det slik at natur og friluftsliv har en så stor effekt på oss som mennesker? I Stortingsmelding nr. 18 (Det kongelige klima- og miljødepartement (2015-2016)) beskrives friluftslivet som en del av den norske identiteten og er godt forankret i vår kulturarv. Begrepet friluftsliv ble først brukt i skriftlig form av Henrik Ibsen i diktet På Vidderne, der han beskriver hvordan mennesket opplever sine individuelle styrker og særegenheter via innsikten man får ute i naturen. I 1960-årene bodde 70% av befolkningen her i landet på bygda, med umiddelbar nærhet til naturen som en naturlig følge av gårdsdriften. Barndommen var preget av frihet, dyreliv og natur. I dag bor åtte av ti nordmenn i større samfunn, gjerne byer, og tilhørigheten til naturen er en helt annen enn før (Dragland, 2018, s. 12). Dette danner et bakteppe for dagens barnehagekultur, og er noe som påvirker både barnas og barnehagelærerens forhold til natur og friluftsliv. I Rammeplanen for barnehagen presiseres det under fagområdet Natur, miljø og teknologi, at barnehagen skal bidra til at naturen skal være en arena for lek, læring og utvikling, og at det skal legges til rette for mangfoldige naturopplevelser for barna (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 53). Under Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen pekes det på at en del av profesjonskompetansen til barnehagelæreren etter endt utdanning, nettopp fordrer trygghet i naturen og å se mulighetene for utforskning, undring og utvikling som er til stede. Dette er også en del av det å være en god rollemodell og støtte for barna i uterommet (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 17). Jeg er nysgjerrig på hvilken utvikling studentene selv føler de har hatt etter tre år på barnehagelærerutdanningen, med vekt på fordypningen i natur og friluftsliv. Jeg er også spent på å høre om deres syn på barn og natur nå som de snart er ferdigutdannet, og om dette gjenspeiler noen av deres egne erfaringer med natur og friluftsliv gjort underveis i studiet. På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling for min oppgave: Med vekt på fordypning i natur og friluftsliv; på hvilken måte preger studentenes egen utvikling under barnehagelærerstudiet deres syn på barn og natur?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHva betyr naturen for deg?: En kvalitativ studie om naturens betydning for barnehagelærerstudenter med fordypning i natur- og friluftsliven_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderUne Cecilie Oksvolden_US
dc.source.pagenumber39en_US
dc.description.localcodeBNBAC3900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal