Show simple item record

dc.contributor.authorKviseth, Ingrid Viktoria
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-11-05T10:11:21Z
dc.date.available2020-11-05T10:11:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686523
dc.description.abstractTrivsel er et komplekst begrep som det har blitt økt interesse og oppmerksomhet rundt. Begrepet er gjennomgående i rammeplanen for barnehagen, og det stilles krav til at personalet skal sørge for at alle barn opplever trivsel i barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 20). Vi ser med dette at personalet har et stort ansvar for at barn trives i barnehagen, og dette kommer av kunnskap om hva som fremmer barnegruppa og enkeltbarnets trivsel. Gjennom egne erfaringer og opplevelser har jeg fått se hva det å trives gjør med en person, og hvordan det påvirker hvordan vi er, hvordan vi løser oppgaver og samhandler med andre At barn trives er viktig for å kunne leke, skape gode relasjoner og leve et godt og meningsfylt liv. Som snart ferdigutdannet barnehagelærer med spesiell kompetanse innen natur og friluftsliv har jeg valgt å undersøke barns trivsel på tur. Jeg har da kunnet ta i bruk kompetansen og praksiserfaringen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet. Ved å ta et skritt tilbake for å observere barns trivsel på tur har jeg hatt en god mulighet til å få et metaperspektiv, altså et overordnet perspektiv, som lar meg få et større inntrykk av turopplevelsen i sin helhet. På denne måten har jeg fått mer mulighet til å utvikle meg som barnehagelærer med spesiell kompetanse innen natur og friluftsliv, noe som vil bidra til å kunne tilby barn et godt og variert turtilbud i barnehagen. Min interesse for naturbarnehager ble vekket da jeg selv hadde praksisperiode i denne typen barnehage, og fikk se barnas robusthet i uteleken. På grunn av studiets oppbygning, og at mesteparten av bachelorarbeidet er satt til vinteren, ble det derfor naturlig å ha vinter som en del av problemstillingen min. På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling: Hvilke faktorer innvirker på fireåringers trivsel på tur om vinteren i en naturbarnehage? I denne oppgaven vil jeg presentere fire forskjellige observasjonssituasjoner fra turer jeg har vært med på i barnehagen. Ved hjelp av en trivselsmanual vil jeg ta utgangspunkt i to situasjoner som viser lav trivsel og to som viser høy trivsel, for å analysere og se hvilke faktorer som har virket inn på trivselen barna viser i de ulike situasjonene. Det tas utgangspunkt i observasjoner av barnas kroppslige og verbale uttrykk, og disse vil drøftes opp mot relevant teori for å kunne belyse problemstillingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTrivsel på tur: hvilke faktorer innvirker på fireåringers trivsel på tur om vinteren i en naturbarnehage?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIngrid Viktoria Kvisethen_US
dc.source.pagenumber31en_US
dc.description.localcodeBNBAC3900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal