Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Trond Løge
dc.contributor.advisorTvinnereim, Kathrine Rønning
dc.contributor.authorLeren, Ingrid Marie
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-11-05T09:29:46Z
dc.date.available2020-11-05T09:29:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686506
dc.description.abstractÅ ta ansvar for at barnas behov ivaretas, er en del av den profesjonelle omsorgen barnehagen som pedagogisk institusjon skal vise (Tholin, 2013, s. 65). Hos barn i barnehagen vil det være mange behov som må ivaretas i løpet av en dag, og hvile er et av disse. Rammeplanen for barnehagen innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 13) som styringsdokument, legger føringer for at muligheten for ro, hvile og avslapping skal være en del av barnehagedagen. Rammeplanen legger også føringer for at ivaretakelse av fysisk omsorg inkluderer behovet for hvile og ro, og at dette er noe personalet skal ivareta (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 17). Mange barn kan ha oppholdstid i barnehagen som varer lengre enn en normal arbeidsdag, noe som gjør det naturlig at behovet for hvile vil være der i løpet av dagen. Dette er noe som også tilhører barnets rettigheter da det har rett på hvile og fritid på lik linje som å delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette med utgangspunkt i hva som er passende for barnets alder (Barnekonvensjonen, 2003, § 31-1). Behovet og rettighetene er det samme uavhengig av barnets alder eller om barnehagen er basert på mye tid inne eller ute. Jeg har gjennom flere praksisperioder blitt mer bevisst og samtidig mer nysgjerrig på hvordan de ulike føringene blir ivaretatt. I løpet av tre år i barnehagelærerutdanning har jeg gjort meg flere erfaringer og inntrykk om hvordan ulike barnehager jeg har besøkt i praksis har lagt til rette for barns ulike behov i hverdagen. Grunnen til at jeg valgte akkurat temaet barns behov for hvile er fordi at barns behov vil være tilstedeværende uavhengig av barnehagens praksis. Dermed ble det veldig interessant for meg å undersøke hvordan visse barnehager legger til rette for hvile. Jeg har opplevd det slik at hverdagen i en barnehage med mye utetid kan preges av mye høy aktivitet, og med uterommet som forutsetning vil det være varierende utgangspunkt kontinuerlig gjennom hele året. Jeg opplever det ikke som noe tvil i barnehagesamfunnet om at behovet for hvile hos barn er der, men jeg var interessert i å finne ut på hvilken måte dette ble tilrettelagt. På bakgrunn av mine erfaringer og egen nysgjerrighet kom jeg derfor frem til denne problemstillingen: «På hvilken måte legger barnehager med mye utetid til rette for de eldste barnas behov for hvile?»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarns behov for hvilke: på hvilken måte legger barnehager med mye utetid til rette for de eldste barnas behov for hvile?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIngrid Marie Lerenen_US
dc.source.pagenumber30en_US
dc.description.localcodeBNBAC3900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal