Show simple item record

dc.contributor.authorSaltrø, Ola Øyan
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-15T13:32:30Z
dc.date.available2020-10-15T13:32:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683145
dc.description.abstractTemaet undring har fått mer fokus i de siste årene, blant annet i den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) og da Barnehagedagen i 2019 ble arrangert, inneholdt den også temaet nysgjerrighet og undring. Jeg har erfart at barnehagen er en god arena for at barn og voksne kan undre seg sammen. Likevel, ut i fra mine erfaringer, har jeg følt at temaet og fenomenet undring ikke får nok oppmerksomhet i barnehagehverdagen. Dette til tross for at det er en del av barnehagens overordnende mål, Lov om barnehager (2019) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), heretter Rammeplanen for barnehagen. I Lov om barnehager (2019, § 1) står det: «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen». Gjennom de ulike årstidene, er det mye barn undrer seg over som personalet kan ta tak i og undre seg sammen med barnet. I barnehagene er man ofte mye ute, både på tur og i uteområdet i barnehagen. Jeg har opplevd at det oftest er enklest å se på dyreliv, planter og ulike fenomener i naturen om våren og det er gjerne da personalet tar del i, og legger til rette for undring. Om vinteren derimot, har jeg opplevd at personalet kan være mindre engasjerte og ha utfordringer med å ta tak i barns undring i naturen på samme måte som om våren. Jeg har derfor valgt å fokusere på undring om vinteren i denne bacheloroppgaven. Jeg ser også på viktigheten av den voksnes tilnærming til barns undring, å være tilstede og møte barns spørsmål og undring på en god måte som kan bidra til å utvikle filosofiske praksiser og undringsfylte miljøer i barnehagen (Amundsen, 2013, s.12). Jeg interesserer meg for barns undring og synes det er spennende å se på hvordan personalet tar tak i barns undring. Med utgangspunkt i interessen for temaene, har jeg kommet frem til problemstillingen: «Hvordan kan personalet i barnehagen støtte barnas undring i naturen om vinteren?» Problemstillingen peker mot barnehagelæreres arbeid og møte med barns undring, og er noe jeg ønsker å utvikle kunnskap om. Jeg har samlet inn data om barnehagelæreres erfaringer og refleksjoner rundt dette, men dataene resulterer ikke i et fasitsvar, men vil gi meg et innblikk i det pedagogiske arbeidet og personalets møte med barns undring i naturen om vinteren.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarns undring i naturen: Hvordan kan personalet i barnehagen støtte barnas undring i naturen om vinteren?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOla Øyen Saltrøen_US
dc.source.pagenumber35en_US
dc.description.localcodeBHBAC3990en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal