Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Kennet
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-14T12:51:23Z
dc.date.available2020-10-14T12:51:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682848
dc.description.abstractRealfag blir ofte sett på som et vanskelig og komplisert fag, et slikt syn vil ikke engasjere folk til å drive med eller se viktigheten med realfaget i barnehagen. I en artikkel i Bergens Tidene (2017) skriver Torbjørn Isaksen at det er ett alvorlig samfunnsproblem at elever har dårlige resultater i matematikk, og antallet doktorgrader i matematikk og naturvitenskap synker. Han viser til at Norge trenger realfagskompetanse og skriver «derfor er realfag en av regjeringens viktigste satsninger … og ingenting er bedre enn at interessen for realfag vekkes allerede i barnehagen» (Isaksen, 2017). For å forenkle vårt syn på realfaget som komplisert og krevende, kan man se på realfaget inn i leken. Lek gir en glede i seg selv, samtidig som det også er en læringsarena (Høigård, 1999, s. 79). Lek er sett på som en prosess hvor læring oppstår spontant, selv uten voksnes deltakelse. Dette kommer fra de individuelle interessene som kommer frem til lys som bygger på undring og utforskning. Lek står sterkt som en egenverdi som skaper motivasjon til barnet, hvor de får en mulighet til å komme seg nærmere realiteten gjennom utforskningsprosesser. (Bennet, Wood & Rogers, 1997, s. 1-3). Leken blir en møteplass for hjernens ville impulser og hjernens evne til å sortere og evaluere disse impulsene. Virkeligheten ligner ikke på det man forestiller seg, og må derfor transformeres for at barnas tolkningsteorier skal passe. I leken skjer det omvendte av innlæring, altså at kunnskapen barna tilegner seg gjennom lek er gjennom de tusen assossiasjonene, hvor barna utforsker, problemløser og reflektere. Selv om dette er en prosess som kommer fra barnas indre så er de inntrykkene barna får fra miljøet, menneskene og materialet sentrale for læringsprosessen (Jensen & Harvard, 2009, s. 79-82). Hvordan materialet i lek påvirker både leken og læringsprosessen i leken er et spennende tema. Lek materiell eller leketøy er de gjenstandene som barn bruker i sin lek, som kan være hva som helst. Lek materiell kan også være utenfor barnehagens rammer som fra hjemmet eller naturen, men i denne oppgaven blir fokuset på lek materiell innenfor avdelingen, altså det avdelingen har fremme. Öhman (2012) trekker frem lek materiell som sentralt i å lokke frem til utforskende lek, og skape en interesse som overføres til kunnskap. Der et bredt utvalg av materialer er sentralt, da dette fører til forskjellige utforskningsprosesser og erfaringer (Ohman, 2012, s. 79-80). Ifølge Brostrom & Frøkjær (2016) så lærer barn realfag på lik linje som generell læring, språklæring eller sosial kompetanse. Barn lærer realfag gjennom aktiv virksomhet og gjennom relasjoner til gjenstander og andre personer i omverden. Barns realfagslæring kan sees på gjennom et sosiokonstruktiv syn. Med dette så menes det at barns læring påvirkes av forutsetningene og situasjonene, gjennom et samspill med andre. Hvor læring av naturvitenskapelige prinsipper ikke skjer gjennom formidling av kunnskaper fra barnehagelærer til barna, men at barna selv eksperimenterer og diskuterer for å konstruere kunnskapen selv (Brostrom & Frøkjær, 2016, s. 43-47). Det jeg ønsker å se nærmere på er hvordan barn tilegner seg kunnskaper gjennom lek, derfor vil jeg se etter: hvilke realfagskunnskaper kan barna tilegne seg gjennom leken og barnehagens lekmateriale?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRealfag i barnehagen: en bacheloroppgave om realfag i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderKennet Pedersenen_US
dc.source.pagenumber37en_US
dc.description.localcodeBHBAC3990en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal