Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Gry Mette Dalseng
dc.contributor.advisorChahboun, Sobh
dc.contributor.authorLarsen, Tone
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-13T12:45:23Z
dc.date.available2020-10-13T12:45:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682483
dc.description.abstractI min oppgave har jeg valgt å fokusere på temaene lek og psykisk helse. Dette er to viktige tema i barnehagen. Lek er noe som alle har et forhold til, og som har et veldig viktig og stort fokus i barnehagen. Det er veldig mye faglitteratur om tema lek, det er også forskjellige meninger og vinklinger om lek hos flere teoretikere. Det er altså flere måter å forstå lek på. Selv om de fleste er enige om at den må være spontan, frivillig, morsom og drevet av en indre motivasjon (Öhman, 2012). Jeg skal gå dypere inn på hva lek er, og noen av teoretikernes syn på leken. Jeg har også fått noen interessante funn fra mine informanter som jeg vil drøfte i forhold til min teori. En diskusjon som ofte går igjen er synet på lekens verdi. Nytteverdi eller egenverdi? Dette var også noe jeg syntes var interessant i forhold til mine funn, selv om dette ikke er hovedpoenget i denne oppgaven. Psykisk helse er kanskje noe man er blitt mer fokusert på de siste årene, også et svært viktig tema i barnehagen. Dette bekreftes også av mine informanter som kan formidle at det nettopp er blitt rettet mer fokus mot psykisk helse i barnehagen de senere årene. De har de siste årene opparbeidet seg mer kompetanse ved kursing og samtaler blant personalet. I Rammeplanen står det at: «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt» (R, 2017). Det står også at «barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen» (R, 2017). Jeg vil senere i denne oppgaven vise til en studie gjort på NTNU her i Trondheim. Denne forskningen viser hvor viktig det er at tema psykisk helse kommer inn allerede i barnehagen. Jeg vil også rette fokus mot voksenrollen i forhold til leken i denne oppgaven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLek og psykisk helse i barnehagen: lekens ressurs i arbeidet med psykisk helseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderTone Larsenen_US
dc.source.pagenumber32en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal