Show simple item record

dc.contributor.advisorFjeldavli, Elsa
dc.contributor.advisorLehn, Elisabeth Walsøe
dc.contributor.authorSolem, Maria Knutset
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-09T08:24:28Z
dc.date.available2020-10-09T08:24:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681905
dc.description.abstractTemaet for min bacheloroppgave er ”trygghet og livsmestring”. Begrunnelsen for valget av tema er at jeg mener dette er to helt avgjørende goder man som barnehagelærer må legge til rette for at ethvert barn opplever. Årsaken til at jeg trekker frem begge områdene, er at jeg vurderer dette som to vekselvirkende og samvirkende krefter. I første omgang fordi trygghet er en forutsetning for at et barn skal tørre å ta utfordringer som kan føre til livsmestring. Og dernest fordi livsmestring er med på å skape trygghet for barnet. Dette mener jeg er et interessant forhold, og vil derfor bli belyst inngående i løpet av oppgaven. I 2017 ble rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver revidert, og begrepet livsmestring var blant rammeplanens nye begreper. Jeg syntes dette er et interessant begrep, og et begrep jeg er blitt godt kjent med som følge av min fordypning i temaet ”Barndom, helse og livsmestring”. I løpet av fordypningen i temaet dukket det imidlertid opp flere spørsmål: Hva er egentlig livsmestring? Hvorfor trenger barn opplevelsen av livsmestring? Hva må ligge til rette for at barn får mulighet til å oppleve livsmestring? Hva kan den enkelte barnehagelæreren gjøre for å skape livsmestring hos barna? Hvilke tiltak kan barnehagen iverksette for å sikre livsmestring hos barna? I et forsøk på å besvare disse – og andre – underliggende spørsmål, har jeg derfor valgt problemstillingen: Hvilke faktorer mener pedagogisk leder må være til stede for å fremme trygghet og livsmestring for de yngste barna i barnehagen? Siktemålet for oppgaven er altså å trekke frem de faktorene og fokusområdene som pedagogiske ledere mener er avgjørende for å fremme trygghet og livsmestring for de yngste barna i barnehagen. Tanken er at man ved å belyse disse også vil besvare spørsmålene som ble listet opp over.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvilke faktorer mener pedagogisk leder må være tilstede for å fremme trygghet og livsmestring for de yngste barna i barnehagen? Trygghet og livsmestring hos de yngste i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMaria Knutset Solemen_US
dc.source.pagenumber30en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal