Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Børge
dc.contributor.advisorLehn, Elisabeth Walsøe
dc.contributor.authorSolberg, Ida Olise
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T14:07:56Z
dc.date.available2020-10-06T14:07:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681430
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om voksenrollen i barns kroppslige utelek. Dette er et tema jeg er opptatt av, fordi voksenrollen er utrolig viktig og jeg føler at det ikke er nok søkelys på tema. Det virker som om mange tror at utetiden i barnehagen er frilek uten noen slags form for personalets innblanding eller pedagogisk innhold. Jeg har selv gjennom jobb og praksis i barnehage opplevd forskjellige tilnærminger fra ansatte i utetiden. Jeg skal gjennomføre intervju med pedagogiske ledere i barnehager, for å finne ut hva de mener om tema. Jeg vil stille spørsmål som: Hva kreves av de voksne i utetiden? Er det forskjell på voksenrollen i uteleken og inneleken? Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017, s. 50, heretter kalt Rammeplanen, 2017) sier at barn er kroppslige, og at det er gjennom kropp og bevegelse barn lærer om seg selv, andre og miljøet rundt. Kroppslig lek er viktig for barns helse og motoriske utvikling, og de ansatte i barnehagen skal støtte, stimulere og sette i gang kroppslig lek tilpasset alle barn. Hvordan skal vi tolke det Rammeplanen (2017) sier? Tema er aktuelt i dagens samfunn, og flere har begynt å rette oppmerksomheten mot kroppslig lek. Førstelektor Rune Storli sier i en artikkel fra barnehage.no at den kroppslige leken er en kilde til fryd, og at barna opparbeider seg sosial og emosjonell kompetanse gjennom denne typen lek (Sandgrind, 2020). Jeg har valgt å forholde meg til barn i 3-6 årsalderen, for å begrense problemstillingen. Jeg har valgt denne aldersbegrensningen fordi det er forskjeller på hva en 1 åring og en 6 åring vil kreve av barnehagepersonalet. Om jeg skulle sett på alle aldersgruppene, tror jeg omfanget av oppgaven hadde blitt for stort. I denne oppgaven skal jeg se nærmere på tema voksenrollen i uteleken, og har derfor lagd følgende problemstilling å ta utgangspunkt i. Hvordan kan de ansatte i barnehagen jobbe med å fremme et stimulerende miljø for kroppslig lek hos barna i alderen 3-6 år i utetiden?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVoksenrollen i utelek: "hvordan kan de ansatte i barnehagen jobbe med å fremme et stimulerende miljø for kroppslig lek hos barna i alderen 3-6 år i utetiden?"en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIda Olise Solbergen_US
dc.source.pagenumber38en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal