Show simple item record

dc.contributor.authorKvaslerud, Birjit
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T13:12:22Z
dc.date.available2020-10-06T13:12:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681397
dc.description.abstractI løpet av åra på Dronning Maud Minne høgskule for barnehagelærar har eg vore i praksis på forskjellige småbarnsavdelingar. Det har lært meg kor viktig det er med trygge relasjonar for dei yngste barna, då mange av barna ikkje har språket på plass endå og mange kjem rett frå heimen til barnehagen, noko som kan vera ein skummel omvending for mange barn. Eg har vore i barnehagar der dei har faste vikarar og barnehagar der dei ikkje har faste vikarar. Eg har då sett kor viktig det er med trygge tilsette som kjenner barna og kan gje dei den omsorga og tryggleiken dei treng for å utforske verda, lære og utvikle seg. Ut i frå erfaringar i praksis og kunnskap frå Dronning Maud Minne høgskule om kor viktig det er med tryggleik og gode relasjonar for barna, bestemte eg meg fort at eg skulle velje temaet tryggleik og relasjonar i barnehagen. Eg ønskjer då å finne ut meir om korleis barnehagelærarar jobbar med tryggleik for barn og kva barnehagelærerar tenkjer om utrygge relasjonar og konsekvensar med det. Grunnen til at eg ønskjer å sjå på korleis dei jobbar med utrygge relasjonar itlegg til trygge relasjonar, er at barn kan oppleve relasjonar som ikkje er så gode som dei burde vera. I boka livsmestring og psykisk helse står det: ”Hvis barn har utrygge utrygge tilknytningsrelasjoner både til foreldrene og barnehageasnsatte, er det god grunn til å anta at deres uvikling kan bli hemmet” (Drugli & Lekhal, 2019, s. 95). Det her tenkjer eg det er viktig å vera klar over og vite korleis konsekvensar det kan ha for barnet, det er dermed viktig å få innsikt på korleis barnehagelærar tenkjer om dette temaet også. Det tok litt tid å finne ut korleis problemstilling eg skulle velje, men etter å ha lest meg opp på temaet i forskjellige bøkar blei den endeleg problemstilling: Korleis jobbar barnehagelærar med tryggleik, med fokus på relasjonar?en_US
dc.language.isononen_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTryggleik og relasjoner i barnehagen: "korleis jobbar barnehagelærarar med tryggleik for barna, med fokus på relasjoner"en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderBirjit Kvasleruden_US
dc.source.pagenumber29en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal