Show simple item record

dc.contributor.authorLindman, Patricia
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T11:27:57Z
dc.date.available2020-10-06T11:27:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681333
dc.description.abstractI Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen skal bruke mangfold som ressurs og inkludere alle barn uansett bakgrunn, språk, etnisitet, kjønn og funksjonsevne. Barn som er flerspråklige trenger virkelig å bli inkludert og satt pris på for den de er. Slik at de får et godt selvbilde og kan være stolt av seg selv. Med tanke på utvikling, miljø og mennesker i bevegelse så kommer vi til å se en stor økning av familier med utenlandsk bakgrunn til Norge. Familier som nødvendigvis ikke har norsk som første språk. Da er det viktig at barnehagen er en god støttespiller for disse familiene, spesielt til barnet som står helt alene i starten. (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9) Berit Zachrisen (2015) skriver i innledninga til boka si «Like muligheter i lek?» at «Det å få delta i lek er blant annet viktig for å føle seg sosialt inkludert og akseptert og for å etablere seg og vedlikeholde vennskap.» (Zachrisen, 2015, s. 11) Lek er en stor og viktig del av barndommen, både det å leke for seg selv og med andre. Barn skaper lekeverdener sammen for å utforske og for å få en dypere forståelse for ulike fenomener i verden. (Öhman, 2012, s. 101) Temaet i bacheloroppgaven min ble da inkludering i lek med flerspråklige barn, der jeg vil undersøke hva pedagogisk leder gjør for å inkludere minoritetsspråklige barn i leken. Både lek og inkludering er en stor del av barnehagehverdagen, alle barn har rett til å bli sett og hørt og akseptert for den de er. Derfor mener jeg at dette er et interessant tema som jeg vil undersøke mer om og et relevant tema for dagens samfunn og barnehageprofesjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleInkludering av flerspråklige barn i leken: hva gjør pedagogisk leder for å inkludere flerspråklige barn i leken?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderPatricia Lindmanen_US
dc.source.pagenumber34en_US
dc.description.localcodeBHBAC3920en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal