Show simple item record

dc.contributor.authorVold, Hedda Bråthen
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T08:03:24Z
dc.date.available2020-10-06T08:03:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681251
dc.description.abstractDenne oppgaven vil ta for seg begrepet white privilege, og hvordan dette begrepet er etablert i barnehagelærerutdanningen. Det vil bli sett på hvordan kunnskapen om dette begrepet er hos en gruppe barnehagelærerstudenter, og hvilke konsekvenser det kan har for arbeid med mangfold. White privilege er et begrep som er vanskelig å snakke om. Begrepet omhandler at hvite oppnår privilegier i samfunnet som kan gi en viss type makt eller fordel. Selv om Norge er et flerkulturelt samfunn er det imidlertid preget av hvithet. Rammeplanen skriver følgende: «Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke – diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn» (Rammeplan, 2017 s. 12). FNs barnekonvensjon artikkel 2 omhandler ikke – diskriminering, der det blant annet blir poengtert å respektere og sikre rettighetene i konvensjonen «Uten hensyn til barnets, dets foreldre eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning» (FNs barnekonvensjon, 2003 s. 9). Jeg mener derfor at det er relevant og interessant å trekke inn begrepet i barnehagesammenheng, da rammeplanen blant annet vektlegger områder som mangfold, likestilling og ikke – diskriminering. Som en fremtidig barnehagelærer, er jeg i en kontinuerlig læringsprosess og jeg er interessert i å finne nye måter jeg kan utvikle meg på. Dette var også en av grunnene til at jeg valgte å fordype meg i denne tematikken, da jeg i høst ble kjent med det. Høsten 2019 gjennomførte jeg et utenlandsopphold i Seattle, Washington. I løpet av mitt opphold tilegnet jeg meg ny kunnskap som jeg tar med meg videre til min rolle som fremtidig barnehagelærer. Det som ga mest inntrykk i løpet av oppholdet mitt, var å bli introdusert for begrepet «white privilege». Det gjorde et sterkt inntrykk på meg fordi jeg følte jeg hadde god kunnskap om mangfold, med tanke på at jeg gikk studieretningen barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse to år før jeg dro på utveksling. Med den fornemmelsen av å føle at det er så mye jeg ikke vet som jeg burde vite, gjorde at jeg ville finne ut mer om begrepets eksistens blant mine medstudenter og hvordan det er i Norge. En videre innledning til denne tematikken, er at Gjervan, Andersen & Bleka skriver «Har førskolelærerstudenter blitt oppfordret til å reflektere rundt hvordan de kan møte dette i barnehagen?» (2013 s. 56) når de skriver om hvithet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan kunnskap har barnehagelærerstudenter om white privilege: hvilke konsekvenser det har for samarbeid med mangfold i barnehagen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderHedda Bråthen Volden_US
dc.source.pagenumber33en_US
dc.description.localcodeBHBAC3920en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal