Show simple item record

dc.contributor.advisorRimul, Johanne
dc.contributor.authorFoss, Rikke Aletta Adomat
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T07:09:55Z
dc.date.available2020-10-06T07:09:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681233
dc.description.abstractI «Rammeplan for barnehagen- innhold og oppgaver» fra 2017 står det i kapittel 7 som omhandler barnehagen som pedagogisk virksomhet, blant annet om dokumentasjon. De skriver om hva hensikten med dokumentasjon er, og hvordan det kan synliggjøre om de oppgaver personalet gjør samsvarer og oppfyller kravene som er satt i barnehageloven og rammeplanen. Videre skriver de om de etiske sidene ved dokumentasjon av barn. «Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk perspektiv skal derfor ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39). Som barnehagelærer har man et ansvar om å oppfylle de krav som er nedfelt i styringsdokumentene, men hvordan opplever barna å bli tatt bilde av var noe av det jeg ønsket å utforske i tilknytning denne oppgaven. Ettersom denne oppgaven skal bygge på kunnskap knyttet til fordypningsemnet og pedagogikkfaget ble det naturlig å prøve ulike vinklinger med større vekt på fordypningsemnet mitt: musikk, drama og kunst og håndverk. Jeg ønsket å knytte det til kunst og håndverk ettersom det er et av de fagene jeg har følt meg trygg i på skolen og i barnehagen. I min tid som vikar og under praksisperiodene mine i barnehagen har jeg følt det naturlig å skape ulike uttrykk sammen med barna. Enten det er i form av tegning og maling, leire eller landart. Med dette i bakhodet under veiledning og selvstendig arbeid ble tema valgt, dokumentasjon av barns skapende prosesser. Å formulere problemstillingen min var en prosess som gikk over lengre tid. Dette var fordi jeg hadde et ønske om å utforske hvordan pedagogisk leder ivaretar barns personvern. Jeg visste ikke hva jeg la i begrepet personvern eller hvordan jeg skulle gå frem for å finne ut av dette. Det var først under veiledning at jeg ble stilt de riktige spørsmålene som gjorde at vi kom frem til det jeg egentlig var ute etter å utforske, dokumentasjon av barns skapende prosesser. Med et kritisk blikk har jeg opplevd at det stadig er de todimensjonale uttrykkene som bli dokumentert i barnehagen. Et eksempel på dette er da vi jobbet med stasjonsarbeid på en avdeling i barnehagen. Det som ble dokumentert av en medarbeider var de uttrykkene barna malte, disse ble tatt bilde av og hengt opp i barnehagens garderobe for foreldrene til å se. På en annen stasjon var det modelleire. Her lagde barna sine uttrykk, og når tiden var ute på den aktiviteten ble alle uttrykkene most sammen til en stor klump. Det var ingen som hverken tok bilde av det eller noen som tok vare på uttrykkene og for eksempel satte dem til utstilling. Hva vil dette gjøre med barna som ikke opplever tegningen sin som like fin, eller som opplever større mestring ved å bygge LEGO eller med modelleire? Det jeg ønsker å utforske er hvilke tanker pedagogisk leder har omkring dette, både muligheter og utfordringer. Med dette som inspirasjon utviklet jeg problemstillingen: Hvilke muligheter og utfordringer kan oppstå ved dokumentasjon av barns skapende prosesser?en_US
dc.language.isononen_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDokumentasjon av barns skapende prosesser: hvilke muligheter og utfordringer kan oppstå ved dokumentasjon av barns skapende prosesser?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderRikke Alette Adomat Fossen_US
dc.source.pagenumber36en_US
dc.description.localcodeBHBAC3910en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal