Show simple item record

dc.contributor.authorØyasæter, Johanne
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-29T10:51:31Z
dc.date.available2020-09-29T10:51:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680241
dc.description.abstractI rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (heretter kalt rammeplanen), står det under fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse at personalet skal støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring. Barna skal i barnehagen oppleve mestring ved allsidige bevegelseserfaringer ute som inne, året rundt (Kunnskapsdepartementet 2017, ss.49-50). Personlig har jeg bestandig vært glad i å være ute, og det er en interesse jeg har tatt med meg inn i barnehagen. Utetiden er noe jeg har satt mer og mer pris på i jobben med barna. «Tradisjonelt har uteaktivitet i barnehagen vært mindre strukturert og blitt sett på som barns mulighet for frilek og dessuten som en mulighet for pauseavvikling for personalet» (Hagen & Sæther, 2014, s. 13). Selv har jeg liten erfaring med de yngste barna i uterommet, men har på bakgrunn av observasjoner jeg har gjort meg gjennom skolegangens praksis og i arbeidslivet fått inntrykk av at personalet i barnehagen er mer passive i aktivitetene og leken barna har ute, enn inne. Thorbergsen (2012) viser til en undersøkelse som viser at barna i barnehagen er ute 70% av barnehagens åpningstid på sommerhalvåret, og 30% av barnehagens åpningstid i vinterhalvåret (s.9). Statistisk sentralbyrå (2020) viser at 93,6 prosent av toåringene i Norge går i barnehage, i antall barn tilsier dette 54 153 toåringer. 52 160 av disse barna er i barnehagen 41 timer eller mer per uke. Mange av toåringene her til lands tilbringer altså den meste av sin våkne tid i barnehagen sammen med barnehageansatte. Med travle og korte ettermiddager er det kanskje ikke rom for så mye utetid på fritiden. Personalets rolle i utetiden er et spennende tema med tanke på hvordan de tilrettelegger og skaper varierte stunder ute sammen med barna. Gjennom studiet har jeg lært at det er viktig å være aktive sammen med barna for å faktisk få med seg hva som skjer. Formålet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om personalets rolle i utetiden og hvordan personalet tilrettelegger for variert lek for 2-åringene i barnehagen, ved å innhente opplysninger fra tre pedagoger i tre forskjellige kommunale barnehager. På bakgrunn av dette har jeg kommet frem til følgende problemstilling: «Hvordan legger personalet til rette for variert lek i uterommet for 2-åringene i barnehagen?»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePersonalets rolle i barnehagens uterom: en kvalitativ studie om hvordan barnehagen tilrettelegger for variert lek i uterommet for 2-åringene i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderJohanne Øyasæteren_US
dc.source.pagenumber32en_US
dc.description.localcodeBDBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal