Show simple item record

dc.contributor.authorSande, Arne Stengel
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-29T07:23:01Z
dc.date.available2020-09-29T07:23:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680109
dc.description.abstractBarnehagen har flere styringsdokumenter som er med på å veilede barnehageansatte på hvordan man skal drive pedagogisk arbeid i barnehagen men også sette klare føringer over hva som forventes og kreves av barnehageansatte. Første loven for barnehager ble vedtatt i 1975, og i 1995 ble en ny barnehagelov vedtatt og med den ga departementet mulighet for å fastsette en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen ble laget på grunnlag av at barnehagesektoren de siste årene hadde hatt en rask utvikling og at loven som helhet ikke var klar nok og tilpasset utfordringene i barnehagen. Gjennom denne rammeplanen ville departementet tydeliggjøre barnehagens oppgaver og oppklare hva som forventes av barnehagen og dens oppgaver (Kunnskapsdepartementet 2015). Rammeplanen har siden første gang den ble publisert blitt endret flere ganger, og i skrivende stund ble den siste endringen gjort i 2017. Rammeplanen har mange kapitler som alle er med på å sette føringer for barnehageansatte, og det er under et av disse jeg fant grunnlaget for min bacheloropggave. Jeg har gjennom studieløpet gjennomført flere praksisperioder ved ulike barnehager, og siden jeg har tatt bachelorutdanningen på deltid har jeg også jobbet i barnehage ved siden av studiet. Med utgangspunkt i mine varierte erfaringer med å få jobbe med barn i samarbeid med ulike personalgrupper, barnegrupper med forskjellige forutsetninger og fått praksiserfaring fra flere ulike barnehager, har gjort at jeg i løpet av studietiden har opparbeidet en interesse for et spesifikt fagområde i rammeplan. Disse erfaringene har gjort at fagområdet nærmiljø og samfunn har fanget min interesse. Dette har vært et resultat av min erfaring fra å ha praksisperioder i barnehager med ulik geografisk plassering, som fører til ulike forutsetninger når det kommer til å jobbe med fagområdet. Med min interesse for fagområdet visste jeg at dette var riktig utgangspunkt for meg, men jeg var fortsatt ikke helt sikker på hva i fagområdet jeg ønsket å undersøke videre, eller hvordan jeg skulle ta tak i fagområdet som helhet. Jeg hadde en plan om å gjøre en helhetlig analyse av fagområdet for å se hva jeg fant interessant og videre finne en problemstilling. I fagområdets første setning står det at barnas medvirkning skal være med å legge grunnlaget for videre innsikt i vårt demokratiske samfunn (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 56). Jeg valgte å starte med denne setningen å se nærmere på hva medvirkning og demokrati er i barnehagen og etterhvert som jeg dykket dypere inn i en verden av demokratibegreper og teorier om medvirkning fant jeg dette område svært spennende og dermed hadde jeg funnet meg et tema jeg ville skrive om. Jeg lærte at demokrati og medvirkning er et stort tema og måtte derfor forsøke å snevre det mer inn for å finne en problemstilling. I samråd med mine veiledere valgte jeg å ta utgangspunkt i det dokumentet som først vekket min interesse, nemlig rammeplan. Innenfor rammeplan var det demokrati som fenget meg mest og det ble naturlig å velge demokrati som tema for min oppgave.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDemokratiforståelse i rammeplan: "Hvordan legger rammeplan opp til demokratiforståelse"en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderArne Stengel Sandeen_US
dc.source.pagenumber28en_US
dc.description.localcodeBDBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal