Show simple item record

dc.contributor.advisorHanssen, Signe Marie
dc.contributor.advisorDoseth, Mariann
dc.contributor.authorEmilsen, Ann Charlotte Hannes
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T08:43:10Z
dc.date.available2020-09-25T08:43:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679616
dc.description.abstractTemaet for dette bachelorprosjektet er overgangen fra barnehage til skole fordi jeg ønsket mer kompetanse om barnehagelærerens rolle for pedagogisk arbeid i det siste året i barnehagen. Temaet ble til etter at jeg leste boka «Lekbasert læring» (Størksen, et al., 2019) om Agder prosjektet hvor jeg ble inspirert av deres strategi hvor trygge relasjoner og lekbasert læring er fundamentet for barns læring av språk, sosial kompetanse, matematikk og selvregulering. Jeg vil ha mer kompetanse på hva barn trenger av utfordringer det siste året i barnehagen. Etter å ha jobbet ett år med skolestarterne, så kjenner jeg at jeg har stor interesse for barnets utvikling, lek, læring og danning i det siste året i barnehagen. Hvordan skal jeg som barnehagelærer gi barna en stødig ryggsekk som vil trygge dem i sin overgang til skolen? Overganger kan være sårbart hos mange barn, og det er viktig å skape en god og trygg overgang. Det er noe kritikk i at barnehagen holder på å overta skolens måte å jobbe på, og det kan sees på i sammenheng med offentlige føringer (Hognes, 2019). I definisjonen av ett samarbeid mellom barnehagen og skolen kan det forstås at barnehagen har større innflytelse og dermed kan barnehagelærere sikre en sammenheng mellom barnehagen og skolen ved å gjøre barnehagen mer lik skolens arbeidsmåte (Hognes, 2019, s. 21). I dette bachelorprosjektet velger jeg å forske på hva barnehagelærere legger vekt på, og hvordan det de legger vekt på kommer til uttrykk. Med utgangspunkt i min interesse for førskolebarna blir problemstillingen slik: Hva legger barnehagelærere vekt på i forhold til barns lek og læring i overgangen fra barnehage til skole, og hvordan kommer dette til uttrykk i det pedagogiske arbeidet med skolestarterne?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleOvergangen fra barnehagen til skolen: Barnehagelærerens tilrettelegging av lek og læring i det siste året i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderAnn Charlotte Hamnes Emilsenen_US
dc.source.pagenumber37en_US
dc.description.localcodeBDBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal