Show simple item record

dc.contributor.advisorNæss, Sveinung
dc.contributor.advisorSøraunet, Gunn Anita
dc.contributor.authorWallmann, Lene-Mari Antonsen
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-22T13:11:07Z
dc.date.available2020-09-22T13:11:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679077
dc.description.abstractFor å ikke gjøre forskningen for stor er det naturlig å gjøre noen valg for å avgrense bacheloroppgaven. Mitt overordnede tema er sorg. Forskningsspørsmålet er: På hvilken måte kan barnehagepersonell støtte barn som opplever sorg etter dødsfall i nære relasjoner? Sorg er et vidt begrep. Selv om det kan være like viktig å arbeide med sorg etter skilsmisse flytting eller tap av vennskap, blir omfanget for stort til å ta med i denne omgang. Det vil likevel være relevant å ha den samme type kunnskap om sorgarbeid når barnehagepersonell skal arbeide med barn som har opplevd en skilsmisse og lignende scenarioer. Dette beskriver Tove Thagaard (2018, s. 182) som overførbarhet. Forståelsen forsker utvikler innenfor gitte tema, kan være gjenkjennelig i andre situasjoner. Dette kan da få en generell relevans for flere situasjoner. Overførbarhet knyttes også opp mot det leser kan gjenkjenne ut fra egne livserfaringer. I barnehagens arena jobber barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, barnehagelærere, spesialpedagoger, og også mennesker som er utdannet innen helse; alle har ulike kompetanser, men barnehagelæreren skal ha mer kompetanse på kommunikasjon med barn i sorg og foreldresamarbeid. Jeg vil derfor i denne oppgaven legge vekt på barnehagelærernes rolle når barn sørger, men også skifte mellom det og barnehagens personell/ansatte og «vi» der det er naturlig. Det blir også i hovedsak skrevet foreldre som deres nærmeste, men det gjelder i hovedsak alle i nær relasjon med barnet, og eventuelt andre omsorgsgivere. Forelde skrives for å få til en god leseflyt. Selve dødsfallet vil i teksten bli referert til som dødsfall, situasjon, traume og hendelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarn i sorg: På hvilken måte kan barnehagepersonell støtte barn som opplever sorg etter dødsfall i nære relasjoner?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderLene-Mari Antonsen Wallmannen_US
dc.source.pagenumber33en_US
dc.description.localcodeBPBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal