Show simple item record

dc.contributor.advisorNæss, Sveinung
dc.contributor.advisorSelmer-Olsen, Maria
dc.contributor.authorJacobsen, Camilla
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-22T12:21:11Z
dc.date.available2020-09-22T12:21:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679055
dc.description.abstractJeg ønsket å finne ut om praksisen i barnehagene og hva som påvirket denne praksisen. Derfor ble min problemstilling som følger: «Hvilken praksis har barnehagen når det gjelder barns bruk av overgangsobjekt gjennom barnehagehverdagen?» For å svare på problemstillingen min har jeg valgt å se på hvilken praksis de ulike barnehagene har, hva det er som påvirker denne praksisen og tanker barnehagelærerne har om temaet ut i fra deres faglige kompetanse og erfaringer. For å avgrense oppgaven har jeg valgt å se på barnehagehverdagen etter tilvenningsperioden, siden jeg selv har erfart at det ofte blir et «strengere» forhold til at barnet får bruke sitt overgangsobjekt etter tilvenning. Jeg har også valgt å avgrense oppgaven til kun å se på småbarnsavdelingen, 1-3år, og har derfor valgt og ikke ta med noe om de eldste barna i barnehagen. Innledningsvis ønsker jeg først å presentere en teoridel hvor jeg har tatt med teori jeg mener er relevant for min problemstilling. Temaene jeg har valgt er ut i fra funn som ble gjort etter innhenting av datamateriell. Det var mange interessante tema som dukket opp i under intervjuet, men jeg har valgt å avgrense slik at oppgaven handler om faktorer som påvirker barnehagens praksis for barnets bruk av overgangsobjekt. Deretter vil jeg presentere metodedel hvor jeg skriver om valg av metode, adgang til felten, utvalg av informanter, beskrivelse av gjennomføring, analysearbeidet, metodekritikk og etiske retningslinjer det er viktig å forholde seg til. Dette vil gi et innblikk i hvordan jeg har jobbet for å innhente datamateriell til funn og drøftingsdel. Jeg har tatt for meg 4 tema inn i funn og drøftings del som handler om barn og overgangsobjekt, makt og barns medbestemmelse, foreldresamarbeid og organisasjonskultur. Disse temaene har jeg valgt fordi disse faktorene har påvirkning for barnehagens praksis for når barna får ta i bruk sitt overgangsobjekt i barnehagen. Det er i denne delen jeg vil svare på problemstillingen min gjennom funn, og drøfte disse opp mot relevant teori. Avslutningsvis foretar jeg en oppsummering av funnene mine i lys av problemstillingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDe yngste barns bruk av overgangsobjekt: hvilken praksis har barnehagen når det gjelder barns bruk av overgangsobjekt gjennom barnehagehverdagen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCamilla Jacobsenen_US
dc.source.pagenumber33en_US
dc.description.localcodeBPBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal