Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKanstad, Marit
dc.contributor.advisorHestvik, Hanne Merete
dc.contributor.authorKlevjer, Kristine
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-22T09:11:04Z
dc.date.available2020-09-22T09:11:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678957
dc.description.abstractHvert år siden 2005 har barnehagene begynt å markere barnehagedagen. Formålet er å synliggjøre arbeidet som blir gjort, og innholdet som er i dagens barnehager. I år var fokuset på tilhørighet med slagordet «Ulike sammen». Hva slags holdninger og praksis har barnehagene som gjør at barna lærer om likheter og forskjeller? Hvordan ivaretar barnehagene hvert enkelt individ i fellesskapet? (Utdanningsforbundet, 2020). Dette var det barnehagedagen i år handlet om, og dette er det temaet jeg skal ta for meg i denne bacheloroppgaven. Et hvert fellesskap vil være preget av forskjelligheter og likheter avhengig av hvilke individer som fellesskapet består av. Å arbeidet med individet henger tett sammen med å arbeidet med mangfold. Mangfold er synonymt med forskjellighet, og er det motsatte av homogenitet eller ensartethet/likhet. Mangfold er ikke et nytt begrep. Ingen mennesker er like, og derav har samfunnet aldri vært uten mangfold. På grunn av globalisering og at folk av ulike grunner, flytter mer på seg, har forskjellene blitt tydeligere/større, og vi har dermed fått et økt behov for individualisering. Samtidig krever samfunnet at vi klarer å tre inn i etablerte roller, og at viktige verdier som verdsettelse og tilhørighet gjør at vi mennesker har en trang til passe inn med menneskene rundt oss. Dette kan skape et spenningsfelt mellom individ og fellesskap i barnehagen. Med dette som bakgrunn har jeg utformet den overordnede problemstillingen til å være: «Hvordan går personalet fram i arbeidet med å se barnet som et individ og å se barnet som en del av et fellesskap?» For å svare på denne problemstillingen har jeg avgrenset oppgaven med noen punkter som handler om både individet, felleskapet og den konkrete prosessen i arbeidet. For å forklare prosessen i å arbeide med barn, har jeg avgrenset ved å utforske: definisjonsmakt, sosialkonstruktivismen og faglig skjønn. Innenfor det å se barnet som et individ, har jeg avgrenset med å utforske: mangfoldsbegrepet, individualisering og likeverdet. Innenfor det å se barnet som en del av fellesskapet, har jeg avgrenset ved å utforske: sosialiseringsprosessen, vennskap, sosial kompetanse og lekkapital. Denne oppgaven handler på en måte om balansen mellom både: forskjellighet og likhet i barnehagen, og mellom barns gruppeidentitet og barns personlige identitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSpenningsfeltet mellom individ og fellesskap: Hvordan går personalet fram i arbeidet med å se barnet som et individ og å se barnet som en del av fellesskapet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderKristine Klevjeren_US
dc.source.pagenumber34en_US
dc.description.localcodeBMBAC3900en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal