Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLehne, Kristin
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-22T08:45:15Z
dc.date.available2020-09-22T08:45:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678947
dc.description.abstractRammeplan for barnehagen (heretter omtalt som rammeplanen) har et stort fokus på barns nysgjerrighet rundt naturfenomener, noe som gjør mitt tema og problemstilling relevant for dagens barnehage. Det står blant annet at vi skal legge til rette for at barna «opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover» (2017, s.33) og at personalet skal «utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna» (2017, s.34). I tillegg til dette har naturfagssenteret utviklet noe de kaller «Realfagsløyper» der hensikten er å få mer realfag inn i barnehagene gjennom personalets utviklingsarbeid. Det fagdidaktiske innholdet beskriver måter å arbeide med realfag på som fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement (Udir, 2018) og arbeidsmåten de vier størst fokus er eksperimenter. Dette viser at det stadig blir større fokus på realfag og realfaglige aktiviteter i barnehagen, og mitt håp er at denne bacheloroppgaven vil være et bidrag til å konkretisere arbeid med realfag gjennom arbeid med eksperimenter. På bakgrunn av det jeg har beskrevet over ønsker jeg å ha fokus på de yngste barnas undring og nysgjerrighet, med eksperimenter som en konkret arbeidsmåte. Min problemstilling blir derfor: Hvordan kan barnehageansatte arbeide for å avle undring og nysgjerrighet for naturfaglige fenomener ved bruk av eksperimenter blant de yngste barna i barnehagen? Denne oppgaven starter her med presentasjonen av problemstillingen og bakgrunnen for den. Videre skal jeg gjøre rede for teorien som ligger bak temaet før jeg beskriver hvilke metoder jeg benyttet meg av i datainnsamlingen. Deretter skal jeg gi en kort innføring i eksperimentene jeg gjennomførte. Teorien skal jeg senere bruke i drøftingen av funn fra mitt ukelange eksperimentprosjekt i barnehagen der jeg til slutt beskriver hvordan jeg ville arbeidet med prosjektet videre. I bacheloroppgavens siste kapittel skal jeg gi en oppsummering av oppgaven knyttet til problemstillingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEksperimenter og de yngste barna: Hvordan kan barnehageansatte arbeide for å avle undring og nysgjerrighet for naturfaglige fenomener ved bruk av eksperimenter blant de yngste barna i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderKristin Lehneen_US
dc.source.pagenumber47en_US
dc.description.localcodeBHBAC3990en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal