Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Jon Olaf
dc.contributor.advisorThiel, Oliver
dc.contributor.authorNorås, Hanne
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-18T14:07:51Z
dc.date.available2020-09-18T14:07:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678560
dc.description.abstractI min siste praksisperiode i tredje klasse, hadde jeg praksis i en barnehage som jobber mye og bevisst med at barn skal medvirke mest mulig i hverdagen sin. Jeg ble veldig imponert av treåringene som skrapte, skylte og satte tallerkenen sin i oppvaskmaskinen. Jeg tok meg flere ganger i å hjelpe dem, uten at det egentlig var behov for det. Å jobbe med å holde tilbake «hjelperefleksen», er noe jeg selv og mange innenfor barnehageyrket kan forbedre oss på. I barnehagen løfter vi opptil 1,5 tonn gjennom en barnehagedag. Dette gir mange store helseplager som resulterer i mye sykefravær (Skjølsvold, 2015). Å jobbe med å holde tilbake «hjelperefleksen», er derfor noe vi innenfor barnehageyrket bør ha økt fokus på i hverdagen. Jeg skjønte derfor tidlig i praksis at dette er noe jeg vil fordype meg mer i. Den gleden barna får når de endelig mestrer noe de har jobbet med lenge, er fantastisk å være vitne til. Gjennom intervjuene var den gode følelsen av å se barna mestre, noe som ble tatt opp mange ganger. Det var også hovedgrunnen til at de ansatte valgte å jobbe med akkurat dette. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan personalet legger til rette for at barna skal oppnå mestringsfølelse. Gjennom fordypning i realfag har jeg blitt mer bevisst på alt barn lærer gjennom å gjøre hverdagsaktiviteter, og vil derfor ha et matematisk syn på barns selvstendighet i oppgaven. Jeg skal se på fordelene for barnet med å klare ting selv, og vil derfor utfordre leseren til selv å tenke gjennom: hvordan jobber jeg med at barna skal mestre mest mulig selv i hverdagslivet? Barns mestring får mer og mer fokus i barnehagen. I rammeplanen 2017, kommer barns mestring inn flere plasser. I rammeplanen står det at Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 49). Gjennom å la barna få utfordres til å mestre oppgaver opplever de mestringsfølelse. Hjelperefleksen hos oss voksne er ofte stor. Men barn trenger ro og tid til å klare nye ferdigheter selv. Vi voksne skal støtte, oppmuntre og veilede fra siden. Barna må utføre oppgaver selv, det er da de lærer. Mye av hjelperefleksen kommer fra angsten av at noe kan gå galt. Men er det så galt om det blir sølt litt melk? (Konradsen, Nervik, Skjølsvold & Stenset, 2013, s.54). Jeg har valgt denne problemstillingen på bakgrunn av praksisperioden i 3 klasse. Hvordan jobber ansatte i barnehagen med barns selvstendighet i dagligdagse situasjoner?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarns selvstendighet: hvordan jobber ansatte i barnehagen med barns selvstendighet i dagligdagse situasjoner?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderHanne Noråsen_US
dc.source.pagenumber36en_US
dc.description.localcodeBHBAC3990en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal