Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSivertsen, Anna Holla
dc.contributor.advisorFjeldavli, Elsa
dc.contributor.authorMyrann, Eli Bøch
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-17T13:07:03Z
dc.date.available2020-09-17T13:07:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678319
dc.description.abstractMange barn lever i en risiko- eller omsorgssviktsituasjon, og barn som utsettes for ulike former for omsorgssvikt har større risiko for å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer. Tall fra nasjonal undersøkelse viser at rundt 1 av 20 barn vokser opp under forhold preget av vold, og 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter har opplevd seksuelle overgrep i løpet av barne- og ungdomsårene (Folkehelserapporten, 2020). Det er høyt sannsynlig at tallene som vises fra statistikken kun er toppen av isfjellet, fordi mange saker blir henlagt eller aldri blir meldt (Emilsen, 2014, s. 328). Kunnskapsdepartementet kunngjorde en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i 2017 der det ble innført et nytt verdigrunnlag kalt «Livsmestring og helse». Der står det blant annet at barnehagen er i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon gjennom den daglige og nære kontakten som skapes med barna. Barnehagen skal også vite hvordan ulike former for omsorgssvikt kan oppdages og forebygges, og personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 11). Fordi barnehagepersonalet møter barn og foreldre daglig, gir dette dem en unik mulighet til å følge opp de som trenger ekstra beskyttelse og til å oppdage omsorgssvikt som de kan være utsatt for. Alle som arbeider med barn må ha spesifikk kunnskap om omsorgssvikt og tilstrekkelig kompetanse til å avdekke dette (Bratterud & Emilsen, 2017, s. 18).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleÅ dekke omsorgssvikt i barnehagen: Hvordan kan barnehagen avdekke og forebygge omsorgssvikt?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderEli Bøch Myrannen_US
dc.source.pagenumber44en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal