• Digitale verktøy 

      Andersen, Inger Lise (Bachelor thesis, 2023)
      Gjeldene rammeplanen for barnehagen er fra 2017 og har et eget metodekapittel hvor forventninger til barnehagens digitale praksis blir beskrevet. Her kan vi lese om hvordan personalet skal jobbe med digital praksis og ...