• Mangfold i årsplaner 

      Andersen, Amalie Norgaard (Bachelor thesis, 2023)
      I denne oppgaven har jeg valgt temaet «mangfold i årsplaner». Jeg ønsker å se på hvordan mangfold blir synliggjort i tre ulike årsplaner. Problemstillingen lyder derfor som følger: «Hvordan synliggjøres mangfold i barnehagers ...