• Å inkluderes uten felles språk 

      Andenæs, Idunn (Bachelor thesis, 2023)
      Det er lite forskning som har vært opptatt av barns emosjonelle velvære og trygghet, når de blir plassert i det ukjente (Zachrisen, 2015, s. 43). Et eksempel på dette er barn som begynner i en barnehage der de ikke snakker ...