• Voksnes støtte i barns utforsking og lek 

   Aarnæs, Julie (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom tidligere praksisperioder har jeg observert at de ansatte ikke støtter barna så mye i deres utforsking av materiale som er udefinerbart. Det har ikke blitt lagt opp til det da de ansatte hadde lite eller ingen ...
  • Voksnes støtte i barns utforsking og lek 

   Aarnæs, Julie (Bachelor thesis, 2022)
   Da jeg skulle utforme hva jeg ønsket å skrive om i denne bacheloroppgaven var jeg innom mange ulike temaer. Men gjenbruksbegrepet og voksenrollen var gjennomgående i alle problemstillinger. Grunnen til at jeg ville ha om ...