• Oppleving av meistring hjå småbarn 

      Aa, Marlin (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Korleis kan barnehagen vere ein ressurs for meistringsopplevingar hjå dei minste barna?