• Mot til å stå i det ufullkomne 

      Sando, Svein (Chapter; Peer reviewed, 2017)
      Dette kapitlet handler [...] om barnehagelærerens mot, særlig sett fra et etisk perspektiv. Det handler om hva en barnehagelærer og student bør være modig med hensyn til, hva som kan hindre et slikt mot, og hvordan vi kan ...