• Vilkår for måltidssamværet i barnehagen 

      Glaser, Vibeke (Chapter, 2017)
      Mange av våre samværsformer, derav måltidet, forblir ureflekterte praksiser om man ikke stopper opp og stiller spørsmål ved eksisterende praksis. I første del av artikkelen vil jeg med utgangspunkt i Elias' teori om utvikling ...