• Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet 

      Åmot, Ingvild (Chapter, 2017)
      Kartlegging som fenomen kan betraktes fra flere perspektiver. I enkelte sammenhenger gjøres pedagogisk kartlegging nærmest synonymt med krenkelser av barn, deres egenverdi og som redskap for et kapitalistisk og profittjagende ...