• Femåringers motoriske kompetanse og fysiske form 

      Berg, Anne; Lysklett, Olav B. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Barns fysiske form kan gi en indikasjon på deres helse og ha betydning for deres sosiale ferdigheter, selvoppfatning og læring. Hensikten med denne studien er få økt kunnskap om sammenhengen mellom femåringers fysiske form ...