• Fra bildebok til barneteater 

      Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Rønningen, Lene Helland (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Artikkelen følger en devised teaterproduksjon for barn som tar utgangspunkt i en bildebok av Lisa Aisato, En fisk til Luna (2014). I produksjonens forprosjekt benyttes en referansegruppe fra en barnehage bestående av ti ...