• Ansattes vurdering av barns trivsel i barnehagen 

      Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Rammeplan for barnehagen vektlegger at barnehagen skal bidra til barns trivsel, men det er uvisst hvordan ansatte i barnehagen vurderer ulike faktorers betydning for barns trivsel. Et spørreskjema ble sendt til 25 norske ...