• Ansattes bidrag til femåringers språklæring i barnehagen 

      Semundseth, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Barns språklæring står sentralt i dagens norske barnehage. I denne hermeneutiske studien setter jeg søkelyset på hvordan fire ansatte oppfatter at de bidrar til femåringers språklæring i barnehagen innenfor rammene av ...