• Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika 

      Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. ...