Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Ulike familieformer i barnehagen 

  Stenersen, Marta (Bachelor thesis, 2022)
  Vi var en gjeng som satt ved bordet og tegnet. Sj5,5 snur seg mot meg og spør: Hva var det du het igjen? Jeg svarer på litt tullete måte: Husker du ikke det? S tenker, så spør hun med et smil: hva het kjæresten din ...
 • From interactivity to intra-activity in performing arts for children. 

  Hovik, Lise (Others, 2022)
  This essay introduces dilemmas and experiences of making interactive theatre for children based on findings from the SceSam Project. This artistic research project bridged artistic practice and theoretical perspectives on ...
 • Flat struktur i barnehagen 

  Lysheim, Tommy Fjorden (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom valgfaget Barndom, helse og livsmestring på mitt tredje studie år ved Dronning Mauds Minne Høgskole har jeg fattet en spesiell interesse for motivasjon og trivsel blant de ansatte. En sterk motivasjon vil kunne ...
 • Grunnlaget legges i barnehagen 

  Solemsmo, Malin (Bachelor thesis, 2022)
  Jeg har følgende problemstilling i denne bacheloroppgaven: «Hvordan kommer personalets relasjonskompetanse til uttrykk i møte med barn, og på hvilke måter kan dette bidra til å forebygge psykiske vansker?» Proble ...
 • De eldste barnas valg av lek og lekens verdi for barna « 

  Olsen, Amalie (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med prosjektet er å gjennomføre en forskning på hvilken type lek de eldste barna holder på med i barnehagens uteområde, og hvilken verdi den aktuelle leken har for barna i et her og nå perspektiv. Valg av lek ...

Vis flere