Select a community to browse its collections.

 • Mamma Danser - teater for de minste som kunstnerisk forskning 

  Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  Artikkelforfatteren tar opp ulike innfallsvinkler til kunstnerisk forskning med utgangspunkt i sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt. Prosjektet handler om å utvikle teater for de aller minste, der barna gis rom for ...
 • Omsorgssituasjoner som vekker bekymring 

  Wermedal, Sandra Heggelund (Bachelor thesis, 2021)
  I dagens samfunn går nesten alle barn mellom 1-5 år i barnehagen. Som ansatt i barnehage har vi daglig kontakt med barn og deres foreldre. Vi arbeider tett sammen med familier og arbeider for å ivareta barns lek, læring, ...
 • Barn-voksen relasjon på rødt nivå 

  Wågan, Viktoria Borgeteien (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen min har endret seg i takt med utviklingen av prosjektet. Den har i all hovedsak blitt påvirket av funnene jeg gjorde i forbindelse med intervjuene. Problemstillingen jeg til slutt endte med var: Hvordan ...
 • Barn og alvorlig sykdom i nære relasjoner 

  Sørløkken, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Jeg har formulert problemstillingen min på en måte som skal belyse de ansatte på Vardesenteret sitt arbeid med barn som pårørende. Her skal jeg undersøke hvordan de snakker med barn som pårørende. Dette når det har oppstått ...
 • Barns seksualitet 

  Strand, Fay Natalie Simonsen (Bachelor thesis, 2021)
  Kropp og seksualitet er viktige og et utbredt tema i samfunnet i dag. Barna blir eksponert for dette fra Tv og film og sosiale medier fra de er små. Selv om dette er høyaktuelt i dagens samfunn, snakkes det lite om, og det ...

View more