Show simple item record

dc.contributor.authorBergby, Maren Flack
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2023-08-31T08:20:01Z
dc.date.available2023-08-31T08:20:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086546
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvilke diskurser som preger barnehagelæreres intensjoner og handlinger i det pedagogiske arbeidet med femåringene, og hvordan disse kan komme til uttrykk gjennom barns egne tanker om å være eldst i barnehagen. Studien gjør et forsøk, gjennom en beskrivende og fortolkende tilnærming, på å komme nærmere en forståelse av hvordan rådende diskurser på barnehagefeltet kan ha innvirkning på tenke- og handlemåter i praksis. Den teoretiske inngangen til studien har tatt utgangspunkt i beskrivelser av en sosialpedagogisk og en skoleforberedende diskurs (Myhre et al., 2021; Mørkeseth, 2012; Nygård, 2021; Sommer, 2015), som kan forstås som to rådende diskurser innenfor dagens utdanningspolitikk. Jeg har valgt å forholde meg til disse, vel vitende om at de ikke er deterministiske, og aldri vil kunne romme alle forståelsesrammer. Jeg anser de likevel som romslige og nyanserte nok til å kunne fungere som et rammeverk for min tolkning av empirien i denne studien. Studien benytter seg av en kvalitativ metode, gjennom bruk av ett fokusgruppeintervju med fem barnehagelærere og fire fokusgruppeintervju om til sammen tolv barn. Mitt vitenskapelige ståsted hviler i et sosialkonstruksjonistisk syn på samfunnets konstruksjoner som kollektive og kontekstuelle forståelsesrammer. Herunder vil diskursteori danne et bakteppe for min tolkning av informantenes forståelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDet siste året i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMaren Flack Bergbyen_US
dc.source.pagenumber79.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal