Show simple item record

dc.contributor.advisorChahboun, Sobh
dc.contributor.authorFredriksen, Katrine Lyngvær
dc.date.accessioned2023-07-14T10:48:59Z
dc.date.available2023-07-14T10:48:59Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078893
dc.description.abstractDenne studien er avgrenset til å sette søkelyset på Barne- og ungdomspsykiatriens (BUP) arbeid med begge kjønn knyttet til autismespekterforstyrrelse (ASF). Formålet med studien er å belyse de eventuelle ulikheter som ses i symptomutrykket hos barn og unge og de ulikheter som oppleves hos jenter og gutter med ASF. Tematikken om kjønnsforskjeller ved ASF er et område som har fått lite oppmerksomhet i forskning og i praksisfelt som omhandler barn og unge. Gjennom studiens fokus på temaet er det ønskelig å belyse en helhetlig forståelse for ASF som kan være til hjelp for en dypere forståelse for diagnosen og til hjelp for den enkelte det måtte berøre. Det har blitt gjennomført en kvalitativ studie med tre deltagere som inkluderer spesialpedagoger ansatt i BUP med lang erfaring med utredning og behandling for barn og unge med ASF. Studien inneholder en teoretisk forankring om forskningstemaet og alle valg som er gjort gjennom studien blir redegjort i den metodiske tilnærmingen og gjennom en beskrivelse av hele forskningsprosessen. Analysen og framstilling av funn vil være utgangspunktet for drøftingen. Sentrale funn viser at det henvises langt flere gutter med mistanke om ASF, og gutter henvises i tidlige barneår i motsetning til jenter som henvises i ungdomsalder. Funn indikerer at jenter og gutter viser ulike symptomuttrykk for ASF, og at kunnskap om jenters symptombilde og utfordringer er viktig for riktig og tidlig nok identifisering og tilrettelegging.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBarne -og ungdomspsykiatriens arbeid med begge kjønn knyttet til autisme spekterforstyrrelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderKatrine Lyngvær Fredriksenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal