Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnderssen, Guro Gaustad
dc.date.accessioned2023-07-12T09:19:48Z
dc.date.available2023-07-12T09:19:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078226
dc.description.abstractJeg har gjennom denne masteroppgaven forsøkt å finne ut mer om hvorfor foreldre kommer tilbake til babysang med barna sine og har undersøkt hva som kan oppstå i møter mellom babyer, foreldre, kunstneren, pedagogen, musikken, materialitetene. Ved å se hvordan multimodale dramaturgiske virkemidler påvirker og påvirkes i samspill med små og store på babysang - hvordan barn og foreldre berøres og kommuniserer med mange ulike uttrykksformer, som eksempelet i illustrasjon 3, Sammen på babysang viser, ønsker jeg å si noe om meningsskapingen som oppstår i noen av disse møtene. Gjennom Gilles Deleuze og Felix Guattari sine begreper om territorier, refreng og rhizomatiske forbindelser, og Karen Barads agentiske realisme og diffraksjonsanalyse, har jeg grepet fatt i dette materialet på en helt ny måte, og begrepene jeg har anvendt i arbeidet viser fram deler av feltet som ikke tidligere er belyst. For å skape struktur i materialet og oppgaven har jeg sett mot kartografien, tegnet kart og brukt kartografiske begreper for å visualisere prosessen. Arbeidet baserer seg på mine egne erfaringer med babysang, og jeg har brukt autoetnografiske tekster, fotografier, logg og intervjuer. Inspirert av nyskaping gjennom diffraksjon setter jeg dette sammen og opp mot hverandre og med teori og refleksjon, for å skape nye forbindelser og forståelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleVelkommen tilbake til babysang!en_US
dc.title.alternativeEt (k)a/r/t/ografisk blikk på meningsskaping i babysangfellesskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderGuro Gaustad Anderssenen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal