Show simple item record

dc.contributor.advisorChahboun, Sobh
dc.contributor.advisorStrømsøe, Kari Nordhus
dc.contributor.authorDavidsen, Nora Granheim
dc.date.accessioned2022-09-20T13:34:14Z
dc.date.available2022-09-20T13:34:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019236
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å belyse hvilke muligheter elever med kommunikasjonsvansker har til medbestemmelse på en spesialskole. Det er blitt lagt vekt på spesialpedagogenes perspektiver og opplevelser. Studien tar utgangspunkt i perspektiver, erfaringer og tolkninger fra tre ulike spesialpedagoger som er ansatt som kontaktlærere på en skole for elever med spesielle behov og store sammensatte lærevansker. Gjennom teori og empiri har jeg kommet frem til en problemstillingen for studiet som lyder følgende: !!!!! For å forsøke å besvare problemstillingen min best mulig har jeg i denne studien benyttet en kvalitativ tilnærming, med intervju som metode. Jeg ønsker å få innsikt i informantenes erfaringer og meninger, da det er dette problemstillingen i studien setter søkelys på. Etter å ha utført intervjuene, analyserte jeg datamaterialet med utgangspunkt i en tematisk analyse. På denne måten fant jeg flere faktorer som ga innsikt i problemstillingen. Tilrettelegging, samt lærernes holdninger og kompetanse er faktorer som trer frem i mine analyser. Disse faktorene er med på å belyse hvilke muligheter informantene trekker frem knyttet til elever med kommunikasjonsvansker sin mulighet til medbestemmelse. Formålet med denne masteroppgaven er å skape en bevisstgjøring knyttet til elever med kommunikasjonsvansker sin mulighet til medbestemmelse, og å belyse faktorer informantene trekker frem som vesentlig for å tilrettelegge for medbestemmelse til denne elevgruppen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBlir jeg hørt når jeg ikke uttrykker meg som de andreen_US
dc.title.alternativeEn undersøkelse om hvordan spesialpedagoger opplever muligheten til medbestemmelse hos elever med kommunikasjonsvansker ved en spesialskoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderNora Granheim Davidsenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal