Show simple item record

dc.contributor.advisorHopperstad, Marit Holm
dc.contributor.authorFegran, Tone
dc.date.accessioned2021-09-06T11:25:42Z
dc.date.available2021-09-06T11:25:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773746
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot hvordan barnehagebarn har uttrykt sine estetiske opplevelser på Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk. Sentralt er barn, musikk og museum. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er basert på estetisk erfaring med særlig vekt på John Deweys arbeid. Jeg viser videre til begrep som affekter og affordanse. Gjennom barns lekne og kroppslige tilnærming til verden knytter jeg oppgaven til lek og kroppsfenomenologi. Barn utrykker seg med et mangfold av måter. Derfor understøttes den teoretiske delen også av multimodalitet. For å belyse problemstillingen har fire barnehagebarn og deres barnehagepedagog vært på omvisninger under tre ulike besøk på Rockheim. Kunnskap om barnas uttrykk er samlet gjennom videoobservasjon. Jeg har hatt et spesielt blikk på barnas uttalelser, verbale og nonverbale uttrykk og kroppsspråk som blikk, lyder, smil, latter og gester. I tillegg observert plassering av kroppen i forhold til rom, gjenstander og hverandre. Ved gjennomsyn av videoene har jeg tolket betydningen barna selv har lagt i sine handlinger. I analyseprosessen har jeg beskrevet deres opplevelser og hvordan det har kommet til uttrykk. Ut fra dette har jeg utviklet tema som beskriver barnas opplevelser i møte med utstillingene. De uttrykker seg gjennom undring, entusiasme, lek, musisering og har samforståelse da de viser et sterkt behov for å dele opplevelser. Barnas estetiske opplevelser bidrar til kunnskap om barns perspektiver i museumsbesøk. Min forskning vil forhåpentligvis spore til nye refleksjoner i utviklingsarbeidet for og med barn på museum.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKlar for å rocke?en_US
dc.title.alternativeBarnehagebarns estetiske opplevelseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal