Show simple item record

dc.contributor.advisorGranrusten, Per Tore
dc.contributor.authorMargrete Duna, Drage, MLMOP5900
dc.date.accessioned2021-09-06T08:27:59Z
dc.date.available2021-09-06T08:27:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773659
dc.description.abstractDenne oppgaven er sluttresultatet av et masterprosjekt med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan vil endring i organisasjonskulturen påvirke pedagogenes rammebetingelser for ledelse?» Ledelse i barnehagen har vært et aktuelt tema de siste tiårene, og vil fortsette å være viktig fremover. Økt kompetanse på feltet er viktig for å sikre kvalitet i arbeidet med barna, hvor da forståelse av flere aspekter rundt det å være leder blir mer og mer viktig for å forstå organisasjonen. Denne oppgaven tar for seg organisasjonskultur i sammenheng med ledelse, hvor det å belyse nettopp sammenhenger har vært viktig. I arbeidet har jeg brukt metodetriangulering for å innhente empiriske data, som senere er brukt til videre analyser for å belyse problemstillingen. Metodene jeg har brukt tar utgangspunkt i informantenes livsverden og deres opplevelser av fenomenene organisasjonskultur og ledelse i barnehagen. Jeg har funnet ut at disse fenomenene har nær tilknytning til hverandre i barnehagen, og at det er enkeltindividene i organisasjonen som påvirker dette mest. Et bevisst forhold til egen kultur og kontinuerlig arbeid med endrings- og utviklingsprosesser fremstår som essensielt for barnehagene i møte med organisasjonskultur og utøvd ledelse. Resultatene viser hvordan barnehagen har et langsiktig perspektiv på utvikling av egen organisasjonskultur og utøvende praksis, ment som middel til å utvikle kvaliteten barnehagen kan tilby.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleOrganisasjonskultur i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal