Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGranrusten, Per Tore
dc.contributor.authorMargrete Duna, Drage, MLMOP5900
dc.date.accessioned2021-09-06T08:27:59Z
dc.date.available2021-09-06T08:27:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773659
dc.description.abstractDenne oppgaven er sluttresultatet av et masterprosjekt med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan vil endring i organisasjonskulturen påvirke pedagogenes rammebetingelser for ledelse?» Ledelse i barnehagen har vært et aktuelt tema de siste tiårene, og vil fortsette å være viktig fremover. Økt kompetanse på feltet er viktig for å sikre kvalitet i arbeidet med barna, hvor da forståelse av flere aspekter rundt det å være leder blir mer og mer viktig for å forstå organisasjonen. Denne oppgaven tar for seg organisasjonskultur i sammenheng med ledelse, hvor det å belyse nettopp sammenhenger har vært viktig. I arbeidet har jeg brukt metodetriangulering for å innhente empiriske data, som senere er brukt til videre analyser for å belyse problemstillingen. Metodene jeg har brukt tar utgangspunkt i informantenes livsverden og deres opplevelser av fenomenene organisasjonskultur og ledelse i barnehagen. Jeg har funnet ut at disse fenomenene har nær tilknytning til hverandre i barnehagen, og at det er enkeltindividene i organisasjonen som påvirker dette mest. Et bevisst forhold til egen kultur og kontinuerlig arbeid med endrings- og utviklingsprosesser fremstår som essensielt for barnehagene i møte med organisasjonskultur og utøvd ledelse. Resultatene viser hvordan barnehagen har et langsiktig perspektiv på utvikling av egen organisasjonskultur og utøvende praksis, ment som middel til å utvikle kvaliteten barnehagen kan tilby.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleOrganisasjonskultur i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal