Show simple item record

dc.contributor.advisorDoseth, Mariann
dc.contributor.authorGärtner, Helen
dc.date.accessioned2021-09-06T07:39:30Z
dc.date.available2021-09-06T07:39:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773641
dc.description.abstractMasteroppgavens tema er foreldresamarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet. Ved bekymring for barns utvikling, kan det med foreldres samtykke sendes henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), for en utredning av behovet for spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogen skal utarbeide en sakkyndig vurdering, basert på blant annet observasjon, kartlegging og samarbeid med barnets foreldre. Dette kan være en sårbar situasjon for foreldre gjennom bekymring for sitt barn, noe som stiller høye krav til spesialpedagogisk profesjonsutøvelse. Studien søker å belyse foreldres opplevelser gjennom samarbeidet med spesialpedagogen som profesjonsutøver i PPT. Herunder knyttet til den innledende fase av samarbeidet gjennom aspekter ved foreldremedvirkning og profesjonsutøvers betydning for samarbeidet. Det er her et ønske om å tilføre kunnskap om foreldreperspektivet i det tidlige samarbeidet ved oppmelding til PPT, som kan tilføre nyttige refleksjoner for praksisfeltet. Studien benytter kvalitativ metode, forankret i fenomenologisk hermeneutikk, der fire semistrukturerte intervju med foreldre utgjør datamaterialet. Funn viser betydningen av en etisk profesjonsutøvelse, gjennom å utføre et faglig godt sakkyndighetsarbeid som tar hensyn til det unike med barnet, samtidig som spesialpedagogen ivaretar relasjonelle aspekt i møtet med foreldre som fremmer likeverd, dialog, medvirkning og tillit i samarbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleForeldresamarbeid innenfor det spesialpedagogiske felteten_US
dc.title.alternativeForeldres opplevelser gjennom den tidlige fase i samarbeidet med spesialpedagogen i Pedagogisk-psykologisk tjenesteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal