Show simple item record

dc.contributor.advisorLyngseth, Else Johannsen
dc.contributor.advisorPettersen, Marit
dc.contributor.authorGridset, Elfi Catrin Jørgensen
dc.date.accessioned2021-09-03T13:16:15Z
dc.date.available2021-09-03T13:16:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772915
dc.description.abstractSpesialpedagoger har en viktig rolle i å tilrettelegge for at barna de jobber med opplever inkludering i lek. Tidligere undersøkelser viser at barn med nedsatt funksjonsevne ikke blir inkludert i like stor grad som barn uten funksjonsnedsettelser og at det kan være vanskeligere å komme seg inn i lek for disse barna. Denne studien undersøker hvordan fire spesialpedagoger erfarer deres muligheter til å skape inkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevne. Problemstillingen er: Hvordan erfarer fire spesialpedagoger mulighetene med å skape inkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen? Med utgangspunkt i problemstillingen vil studien rette blikket mot spesialpedagogens rolle i lek og tilretteleggingen for lek, i tillegg til hvilke rammefaktorer spesialpedagoger ser som nødvendige i dette arbeidet. Tilhørende forskningsspørsmål lyder: «Hvilken rolle har spesialpedagogen i tilrettelegging av inkluderende prosesser i lek?» og «Hvilke rammefaktorer ser spesialpedagogen som nødvendige i arbeidet med å legge til rette for inkludering i lek?» Dette er en kvalitativ studie forankret i en hermeneutisk kunnskapstradisjon. For å få innsikt i hvordan de fire spesialpedagogene erfarer sine muligheter til å skape inkludering i lek har det blitt benyttet semistrukturert intervju. Funnene i studien tilsier at de fire spesialpedagogene erfarer gode muligheter med å skape inkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. For å legge til rette for en praksis hvor spesialpedagogen har mulighet til å skape inkludering i lek betinger det organisering av tilbudet tilpasset det individuelle barnet, samt god kompetanse og tilstrekkelig antall ansatte. Godt samarbeid på tvers av det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske viser seg å være en forutsetning for å sikre et helhetlig tilbud. Spesialpedagogene må ha mulighet til å være til stede i situasjonen og ha tid og rom til å tilrettelegge for lek ut fra barnas forutsetninger for mestring. Allmennpedagogisk og spesialpedagogisk samarbeid, informasjonsdeling samt nødvendige og begrensende rammefaktorer for lek vil være av betydning for hvilke muligheter spesialpedagogene erfarer at de har. Organiseringen av tilbudet gjennom individuelt arbeid og lekegrupper, hvordan inkludering og arbeidsmetode for inkludering forstås og praktiseres, samt spesialpedagogens rolle i lek og tilretteleggingen av den utgjør også sentrale funn som vil ha innvirkning på spesialpedagogens muligheter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleInkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevneen_US
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie av spesialpedagogens muligheter til å skape inkludering i lek for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal