Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoe, Merete
dc.contributor.authorMørreaunet, Sissel
dc.contributor.authorNissen, Kjersti
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2021-02-16T13:26:40Z
dc.date.available2021-02-16T13:26:40Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.isbn9788273320964
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728427
dc.description.abstractDronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har gjennomført et forskningsprosjekt i barnehager med utgangspunkt i Trondheim kommunes omorganisering med etablering av nye avdelingslederstillinger og lederteam i enheter med 30 ansatte og mer. Samtidig gjennomfører Trondheim kommune et eget ledelsesutviklingsprogram (Ledelsesskolen) for alle lederteam hvor nærledelse og helhetlig ledelse vektlegges. I forskningsprosjektet Barnehageledelse i bevegelse, vil det være av betydning å fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt forståelse for Trondheim kommunes ledelsesutviklingsprosesser. Hensikten med forskningsprosjektet er først og fremst å bidra til forskningsbasert kunnskap om de bevegelser som skjer i lederteamene når ledelsesstrukturen endres. Med bevegelser tenker vi her spesielt på relasjoner lederne imellom, og mellom lederne og andre. Bevegelser kan også omfatte system, struktur og handlinger i praksis. Forskningsgruppa består av høyskolelektor Kjersti Nissen, førstelektor Sissel Mørreaunet og prosjektleder: førsteamanuensis Merete Moe. Rådgiver for prosjektet er professor Kjell Åge Gotvassli. Referansegruppa består i tillegg av: dosentene Kari Emilsen og Karo Hoås Moen fra DMMH, og rådgiver Ella Ingdal og enhetsleder Liv Randi Nervik fra Trondheim kommune. Forskningsprosjektet er gjennomført i en tidlig fase av omorganiseringen som foregår i Trondheim kommune med etablering av nye lederteam, og for enkelte enheter også med skifte av ledere og sammensetning av barnehager underveis i perioden. Lederteamene har samtidig vært i en utviklingsprosess gjennom deltakelse på Ledelsesskolen som gjennomføres for alle lederteam. Ledelsesskolen har pågått parallelt med etablering av nye roller, lederteam og vårt forskningsprosjekt. Problemstillingen er: Hvilke bevegelser skjer i lederteam i tilknytning til nye roller i Trondheim kommune og deltakelse i kommunens ledelsesutviklingsprogram – Ledelsesskolen?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDMMHen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleBarnehageledelse i bevegelse (Bib). Forsknings- og utviklingsarbeid i tilknytning til Trondheim kommunes ledelsesutviklingsprogram og opprettelse av nye avdelingslederstillinger.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderDMMH; Moe, M.; Mørreaunet, S.; Nissen, K.en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber53.en_US
dc.identifier.cristin1638717


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal