Show simple item record

dc.contributor.advisorGotvassli, Kjell Åge
dc.contributor.authorJakobsen, Michael
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-23T09:07:01Z
dc.date.available2020-09-23T09:07:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679187
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Temaet for oppgaven er kompetanseutvikling, der barnehagestyrerne er gitt et særlig ansvar for å lede endring- og utviklingsprosesser i barnehagen. I barnehagesektoren er barnehagebasert kompetanseutvikling et nytt begrep, og er en måte å organisere og gjennomføre kompetanseutvikling på. Kompetansestrategien er den autorative kilden for barnehagebasert kompetanseutvikling, og begrepet er det bærende prinsippet «kompetanse for fremtidens barnehage, revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 2022» (Kunnskapsdepartementet, 2017). Formålet med oppgaven har derfor vært å forske på styrerrollen, hvordan styrerne forstår barnehagebasert kompetanseutvikling og hvordan de leder arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling i deres respektive barnehager. Problemstilling: På hvilken måte arbeider barnehagestyrere med kompetansestrategien «kompetanse for fremtidens barnehage, 2018-2022» med fokus på barnehagebasert kompetanseutvikling? Metode: I studien er det brukt kvalitativ metode, med et fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapelig ståsted. For å besvare problemstillingen ble det gjennomført semistrukturert intervju med fem barnehagestyrere. Funn: Ved å drøfte hvordan styrerne arbeider med barnehagebasert kompetanseutvikling gir det indikasjoner og svar på hvordan styrerne arbeider med kompetansestrategien. Funnene viser at styrerne har variert kjennskap til begrepet barnehagebasert kompetanseutvikling, og at de har ulike tanker og erfaringer om å arbeide med kompetanseutvikling. Videre viser funnene at barnehagestyrerne organiserer og gjennomfører barnehagebasert kompetanseutvikling på ulike måter, og at det er flere metoder og verktøy en kan bruke i arbeidet. Til slutt viser funnene at ved å arbeide barnehagebasert med kompetanseutviklingen vil det innebære faser av individuell og kollektiv læring, med fokus på kollektive læringsprosesser. En kan derfor se sammenhengen mellom barnehagebasert kompetanseutvikling, organisasjonslæring og barnehagen som lærende organisasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleStyreres arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling: En kvalitativ undersøkelse om hvordan ulike barnehagestyrere arbeider med kompetansestrategien 'Kompetanse for fremtidens barnehager, revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-22' med fokus på barnehagebasert kompetanseutviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMichael Jakobsenen_US
dc.source.pagenumber98en_US
dc.description.localcodeMLMOP5900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal