Show simple item record

dc.contributor.advisorGlaser, Vibeke
dc.contributor.advisorMørreaunet, Sissel
dc.contributor.authorSchiøtz, Lene Høiberg
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-23T08:24:39Z
dc.date.available2020-09-23T08:24:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679157
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å belyse hvordan barnehagens ledelse arbeider med forberedelse, mottakelse og oppfølging av tilkallingshjelp fra bemanningsbyrå. Oppgaven inneholder perspektiver fra en enhetsleder, to pedagogiske ledere, samt to tilkallingshjelper fra et bemanningsbyrå. Det er benyttet en kvalitativ metode, i form av intervjuer. Bakgrunnen for at jeg valgte å benytte meg av en kvalitativ metode og intervjuer er fordi jeg ønsket å få frem egne erfaringer og refleksjoner fra mine informanter. Etter utførte intervju og gjennom analyse av datamaterialet har jeg funnet flere faktorer som belyser problemstillingen. Et godt arbeidsmiljø, samt anerkjennelse og inkludering er faktorer som trer frem gjennom mine analyser. Disse faktorene belyser hvordan barnehagens ledelse arbeider med forberedelse, mottakelse og oppfølging av tilkallingshjelper. Tilkallingshjelpene har på sin side bekreftet mye av det som lederne fortalte blir gjort i barnehagen, samt kommet med egne refleksjoner og historier rundt de samme temaene. Formålet med denne masteroppgaven er å skape en bevisstgjøring rundt problematikken som kan oppstå med tilkallingshjelp, og hva som må til for at de skal fungere optimalt i barnehagehverdagen, selv om de kun skal være der i en kort periode.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarnehageledelse i møte med tilkallingshjelp: en undersøkelse om hva ledelsen gjør av forberedelese, mottakelse og oppfølging av tilkallingshjelp fra bemanningbyrå og tilkallingshjelpens opplevelse av dette.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderLene Høiberg Schiøtzen_US
dc.source.pagenumber83en_US
dc.description.localcodeMLMOP5900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal