Show simple item record

dc.contributor.advisorGranrusten, Per Tore
dc.contributor.advisorMørreaunet, Sissel
dc.contributor.authorNilssen, Erlend
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2019-09-27T07:22:27Z
dc.date.available2019-09-27T07:22:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619062
dc.description.abstractDette er et masterprosjekt i barnehageledelse og problemstillingen er: Hva gjør styrere for å drive utviklings- og læringsprosesser og hvordan preger dette arbeidet organisasjonskulturen i barnehagen? Å lede utviklings- og læringsprosesser er en lederoppgave relatert til et ideal om barnehagen som en lærende organisasjon. Dette idealet kommer frem i styringsdokumentene i barnehagesektoren og styrere er forventet å bidra til personalets utvikling. Jeg har utformet et casestudium hvor casen er et fenomen, sammenhengen mellom lederens måte å lede utviklings- og læringsprosesser og organisasjonskulturen. Ved hjelp av et utvalg kvalitative metoder har jeg samlet inn data med flere perspektiver omkring dette fenomenet. Jeg har funnet at det foregår en kontinuerlig utvikling i barnehagene ved at medlemmene i organisasjonen utvikler kunnskaper og ferdigheter fortløpende. Prosessene foregår situert i hverdagen, som en del av vurderings og evalueringsarbeidet og i form av kurs og mer formell opplæring. Jeg har også funnet at styrerens valg og lederrolle påvirker organisasjonskulturen direkte. I analysen har jeg samlet perspektivene og satt opp en firefelts typologi basert på empirien som oppsummerer mine funn. Typologien er satt opp for beskrive sammenhengen mellom organisasjonen og læringsvilkårene. Det er mulig å ha en funksjonell organisasjon hvor det er dårlige vilkår for læring. Det er også mulig å tenke seg at en dysfunksjonell organisasjon kan ha gode læringsvilkår. For at det skal skje organisasjonslæring må begge forhold være gode. Mine funn peker mot at styrerne i barnehagen har et langsiktig perspektiv på utvikling av organisasjonen sin og at organisasjonskulturene i læringsintensive barnehager preges av kontinuerlig fornyelse og endring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLæringskulturer i kontinuerlig fornyelse: Utviklingsarbeid i læringsintensive barnehager.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holdercopyright DMMH ; Erlend Nilssen 2019nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal