Show simple item record

dc.contributor.advisorGlaser, Vibeke
dc.contributor.authorIversen, Lisbeth
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2019-09-26T13:27:58Z
dc.date.available2019-09-26T13:27:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationIversen, L. (2019).Voksnes blikk på barns relasjoner Oppdagelse av systematisk utestengning i barnehagen – ledelsens ansvar (Masteroppgave). Trondheim: Dronning Mauds Minne høgskolenb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619009
dc.description.abstractI denne studien er hensikten å belyse hvordan ledelsen i barnehagen på best mulig måte kan arbeide for at systematisk utestengning skal bli oppdaget så tidlig som mulig. Valg av tema ble tatt med utgangspunkt i at det mangler kunnskap om hvordan man tidlig kan oppdage systematisk utestengning. Ledelsesperspektivet i forhold til dette temaet opplever jeg også har fått lite fokus. Data til denne studien ble innhentet gjennom 6 kvalitative intervju med 4 styrere og 2 pedagogiske ledere. Jeg er inspirert av den fenomenologiske retningen, og er opptatt av informantenes forståelse og opplevelser rundt problemstillingen. Funnene blir presentert ved en temabasert tilnærming. Hovedfunnene i denne studien viser at leder har stor påvirkningskraft i arbeidet for at systematisk utestengning skal bli oppdaget så tidlig som mulig. Leder kan påvirke dette arbeidet ved å innføre verktøy og metoder som bidrar til at en lettere kan oppdage systematisk utestenging. Videre viser studien at det også er sentralt å ha søkelys på organisasjonens og de ansattes holdninger og verdier. Det å jobbe systematisk, over tid, og løfte frem forskningsbasert kunnskap ser også ut til å være viktig. Det som fremtrer, som kanskje det mest sentrale for å lykkes i dette arbeidet, er evnen og viljen til å oppdage systematisk utestenging hos hver enkelt voksen som til daglig jobber sammen med barn. Jeg oppsummerer hovedfunnene som kommer frem, i det jeg kaller for «Tett på modellen», for å billedliggjøring hvor sentral leder og den voksne i barnehagen er for at systematisk utestengning skal bli oppdaget så tidlig som mulig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVoksnes blikk på barns relasjoner: Oppdagelse av systematisk utestengning i barnehagen – ledelsens ansvarnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holdercopyright DMMH ; Lisbeth Iversen 2019nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal